Перелік чинних медіаосвітніх програм

Перелік медіаосвітніх навчальних програм (чинних)

для планування роботи в наступному навчальному році(

за данними МОН У країни) 


Джерело

Початкова школа:
1) Навчальна програма «Я в медіапросторі» (1 рік навчання), автори: Іванова І.Б., Кожанова А.Ю. (НМК з педагогіки та методики початкового навчання, протокол №12 від 03.11.2016 р.)
2) Навчальна програма «Я в медіапросторі» (2,3 роки навчання), автори: Іванова І.Б., Кожанова А.Ю. (НМК з педагогіки та методики початкового навчання, протокол №2 від 15.02.2018 р.)
3) Навчальна програма «Сходинки до медіаграмотності» для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів із навчанням українською мовою, а також російською та іншими мовами національних меншин, розробники: Літостанський В. В., Даниленко В. І., Мележик В. П., Іванова Т. В., Волошенюк О. В., Іванов В. Ф. (НМК галузі знань «Журналістика та інформація», протокол № 60 від 04 червня 2014 р.)
4) Навчальна програма «Основи медіаграмотності: взаємодія з медіа» для учнів 1 – 4 класів загальноосвітньої школи, автори: Волошенюк О.В., Дегтярьова Г.А., Кравченко Г.Ю., КрамаровськаС.М., Романова О.В., Стадник О.М. (експериментальна, апробована, гриф ще не отримано, але в межах експерименту може використовуватися на вибір школи)
Базова школа - найгірша ситуація, переважно плануємо роботу з практичної медіаосвіти - позакласну (гуртки, факультативи, клуби, студії, в тому числі різновікові, для позакласної і позашкільної роботи також є затверджені програми, але тут я їх ще не навожу, тільки навчальні):
5) Навчальна програма «Основи медіаграмотності» (пропедевтичний курс) для учнів 8 (9) класів, розробники: Коваленко П.О., Мокрогуз О.П. (НМК галузі знань «Журналістика та інформація», протокол №56 від 12 червня 2013 р.) термін грифу збігає, але в цьому році ще може використовуватися
6) Основи медіаграмотності (пропедевтичний курс). Навчальна програма для учнів 8 (9) класів, автори: Волошенюк О.В., Мокрогуз О.П., Коваленко П.О. (НМК з історії розглядається)
Старша школа
7) Навчальна програма курсу за вибором «Медіакультура» для учнів 9-11 класів закладів середньої освіти, укладачі:Найдьонова Л.А., Череповська Н.І., автори: Найдьонова, Н. І. Череповська, Вознесенська О.Л., Чаплінська Ю.С., Бондаревська І.О., Дятел Н.Л., Обухова Н.О. (НМК з психології та педагогіки, протокол №1 від 23 травня 2018 р.) Гриф «Схвалено для використання в закладах загальної середньої освіти» (Лист №221/10-1767 від 04.06.2018).
Це вдосконалений варіант відомої програми, за якою працювали в першому експерименті 2011-2016 рр.: Навчальна програма курсу за вибором «Медіакультура» для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, укладачі: Найдьонова Л.А., Голубєва О.Є., Череповська Н.І., автори: Баришполець О.Т., Голубєва О.Є., Мироненко Г.В., Найдьонова Л.А., Череповська Н.І.) (НМК з психології та педагогіки, протокол №2 від 24 квітня 2012 р., цього грифу термін збіг).
8) Навчальна програма «Основи медіаграмотності» для загальноосвітніх навчальних закладів 10 – 11 класів із навчанням українською мовою, а також російською та іншими мовами національних меншинств, автори: Літостанський В.В., Іванов В.Ф., Іванова Т.В., Волошенюк О.В., Даниленко В.І., Мележик В.П. (НМК галузі знань «Журналістика та інформація», протокол №61 від 21 липня 2014 р.)
Професійна педагогічна освіта
10) Навчальна програма «Медіаграмота в педагогічних училищах і коледжах», Розробники: Літостанський В. В., Іванов В. Ф., Іванова Т. В., Волошенюк О. В., Даниленко В. І., Мележик В. П. (НМК галузі знань «Журналістика та інформація», протокол №62 від 11 серпня 2014 р.)
Також в експерименті можна використовувати для підвищення медіаосвітньої компетентності вчителя Навчальну програму «Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу» для слухачів курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання та для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” за спеціальністю “Управління навчальними закладами, автор: Найдьонова Л.А. (Схвалено науково-методичною радою Університету менеджменту освіти НАПН України, протокол № 4 від 21 квітня 2011 р.), до неї є підручник у відкритому доступі повний текст в інтернеті.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Дистанційне навчання